Tekst piosenki:

Zakryj moje oczy, nie chcę byś zobaczył
ile razy myliłam się
Zakryj moje usta, nie chcę byś usłyszał
słów, których nie cofnę

Wiesz, z tobą łatwiej jest znosić cały świat
Dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw
Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć gdzie
popełniłam błąd i kim stałam się

Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem
Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty
Niech zostanie wszystko tak, jak jest

A kiedy latarni blask oślepia nas
Ja zakrywam oczy kolejny raz
Jestem bez żadnych szans, gdy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem

Tu gdzie teraz jestem wszystko widzę lepiej
z odległości tych kilku lat
Z tobą mogę więcej, niech to trwa najdłużej,
jeśli tylko Bóg da

Wiesz, z tobą łatwiej jest znosić cały świat
Dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw
Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć gdzie
popełniłam błąd i kim stałam się

Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem
Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty
Niech zostanie wszystko tak, jak jest

A kiedy latarni blask oślepia nas
Ja zakrywam oczy kolejny raz
Jestem bez żadnych szans, gdy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem

Z tobą łatwiej jest znosić cały świat
Dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw
Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć gdzie
popełniłam błąd i kim stałam się

Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem
Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty
Niech zostanie wszystko tak, jak jest

A kiedy latarni blask oślepia nas
Ja zakrywam oczy kolejny raz
Jestem bez żadnych szans, gdy jesteś obok mnie
Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem

Tłumaczenie:

Cover my eyes, I don't want you to see
How many times I was wrong
Cover my mouth, I don't want you to hear
Words, that I won't take back

You know, with you it's easier to bear the whole world
To share day by day when there are so many lies around
With you, it's easier for me to understand where
I made a mistake and who I have become

I don't have any chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day
I don't have any chance when you are close by
Let everything be just as it is

And when the streetlight glow blinds us
I cover my eyes once again
I don't have any chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day

Here where I now am, I see everything better
from the distance of these few years
With you I can do more, let it last for the longest time,
if only God grants

You know, it's easier with you to put up with the whole world
Shift day after day when there are so many lies around
With you, it's easier for me to understand where
I made a mistake and who I became

I'm without any chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day
I am without any chance when you are next to you
Let everything be as it is

And when the lighthouse glows, it blinds us
I cover my eyes again
I'm without a chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day

With you it is easier to bear the whole world
Shift day after day when there are so many lies around
With you, it's easier for me to understand where
I made a mistake and who I became

I'm without any chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day
I am without any chance when you are next to you
Let everything be as it is

And when the lighthouse glows, it blinds us
I cover my eyes again
I'm without a chance when you're next to me
With you it's easier to share day by day