Tekst piosenki:

Falling too fast to prepare for this
Tripping in the world could be dangerous
Everybody circling is vulturous,
negative, nepotist
Everybody waiting for the fall of man
Everybody praying for the end of times
Everybody hoping they could be the one
I was born to run, I was born for this

Whip, whip
Run me like a race horse
Pull me like a ripcord
Break me down and build me up
I wanna be the
Slip, slip
Word upon your lip, lip
Letter that you rip, rip
Break me down and build me up

Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah, take me to the top, I’m ready for
Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins
I do what it takes

Always had a fear of being typical
Looking at my body feeling miserable
Always hanging on to the visual
I wanna be invisible
Looking at my years like a martyrdom
Everybody needs to be a part of them
Never be enough, I'm the prodigal son
I was born to run, I was born for this

Whip, whip
Run me like a race horse
Pull me like a ripcord
Break me down and build me up
I wanna be the
Slip, slip
Word upon your lip, lip
Letter that you rip, rip
Break me down and build me up

Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah, take me to the top I’m ready for
Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins

I do what it takes

Hypocritical, egotistical
Don’t wanna be the parenthetical, hypothetical
Working hard on something that I’m proud of
Out of the box, an epoxy to the world
And the vision we’ve lost
I’m an apostrophe, I’m just a symbol
To remind you that there’s more to see
I’m just a product of the system, a catastrophe
and yet a masterpiece and yet I’m half-diseased
and when I am deceased
At least I'll go down to the grave and die happily
and leave the body and my soul to be a part of thee
I do what it takes

Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah take me to the top, I’m ready for
Whatever it takes
cause I love the adrenaline in my veins
I do that it takes

Tłumaczenie:

Spadam za szybko, aby się na to przygotować
Potknięcie się na świecie może być niebezpieczne
Wszyscy krążący to sępy
Negatywni, Nepotyczni
Każdy czeka na upadek człowieka
Każdy modli się o kres czasów
Każdy ma nadzieję, że może być tym jedynym
Urodziłem się, by biec, urodziłem się po to

Smagaj, bij
Spraw bym biegł jak koń wyścigowy
Szarpnij mną jak linką wyzwalającą
Złam mnie i odbuduj
Chcę być
Poślizgiem, poślizgiem
Słowem na twojej wardze, wardze
Listem, który rozrywasz, rozrywasz
Złam mnie i odbuduj

Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach
Robię cokolwiek trzeba
Bo kocham to uczucie, gdy przełamuję łańcuchy
Cokolwiek trzeba
Tak, zabierz mnie na szczyt, jestem gotów na
Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach
Robię, co trzeba

Zawsze bałem stać się typowy
Patrzącym na moje ciało czując się marnie
Zawsze uczepiony tego, co widoczne gołymi oczami
Chcę być niewidzialny
Patrząc na moje lata jak na męczeństwo
Każdy musi być ich częścią
Nigdy niewystarczająco dobry, jestem synem marnotrawnym
Urodziłem się, by biec, urodziłem się po to

Smagaj, bij
Spraw bym biegł jak koń wyścigowy
Szarpnij mną jak linką wyzwalającą
Złam mnie i odbuduj
Chcę być
Poślizgiem, poślizgiem
Słowa na twojej wardze, wardze
Listem, który rozrywasz, rozrywasz
Złam mnie i odbuduj

Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach
Robię cokolwiek trzeba
Bo kocham to uczucie, gdy przełamuję łańcuchy
Cokolwiek trzeba
Tak, zabierz mnie na szczyt, jestem gotów na
Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach

Cokolwiek trzeba

Obłudny, egoistyczny
Nie chcę być wzięty w nawias, hipotetyczny
Pracując ciężko nad czymś, z czego jestem dumny
Niestandardowy, epoksyd dla świata
I wizji, którą straciliśmy
Jestem apostrofem, jestem tylko symbolem, który przypomina Ci, że jest więcej do zobaczenia
Jestem tylko produktem systemu, katastrofą
a mimo to pozostałem arcydziełem i ciągle tylko w połowie chorym
I kiedy zostanę stracony
Przynajmniej zejdę do grobu i umrę szczęśliwie
Opuszczę ciało, a moja Dusza stanie się częścią Ciebie
Robię, co trzeba

Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach
Robię cokolwiek trzeba
Bo kocham to uczucie, gdy przełamuję łańcuchy
Cokolwiek trzeba
Zabierz mnie na szczyt, jestem gotów na
Cokolwiek trzeba
Ponieważ kocham adrenalinę w moich żyłach
Robię, co trzeba