Tekst piosenki:

Teraz oddasz mi wzrok,
głośny śmiech,
mój niemądry sen.
Umiesz liczyć do trzech?
To już tłok.
Wykreśl, proszę, mnie.

Mogę stać tu,
gdzie niepewny grunt.
Dlaczego spokój mam,
choć zginie świat?

Nie chciałam nigdy grać,
by walczyć o punkt.
Ty wszedłeś nagle w kadr,
a nie był twój.

Teraz oddasz mi wzrok,
głośny śmiech,
mój niemądry sen.
Umiesz liczyć do trzech?
To już tłok.
Wykreśl, proszę, mnie.

Teraz oddasz mi wdzięk,
oddasz cel,
zagubioną część.
Umiem kochać Cię mniej.
Teraz tańcz,
nie za blisko mnie.

Mogę stąd wyjść,
ale patrzeć chcę.
Jak ten świat dalej trwa,
gdy czegoś brak.

I skąd ten spokój mam,
a nie mam łez?
Czy każdy nasz krok w tył
jest krokiem wstecz?

Teraz oddasz mi wzrok,
głośny śmiech,
mój niemądry sen.
Umiesz liczyć do trzech?
To już tłok.
Wykreśl, proszę, mnie.

Teraz oddasz mi wdzięk,
oddasz cel,
zagubioną część.
Umiem kochać Cię mniej.
Teraz tańcz,
nie za blisko mnie.

To czas, by już dokończyć tę myśl,
jedyną, co nie daje mi wyjść.
Od dziś zabraniam Ci patrzeć w tył,
tam nie ma już nic, nic.

Bo oddasz teraz mi wzrok,
głośny śmiech,
mój niemądry sen.
Umiesz liczyć do trzech?
To już tłok.
Wykreśl, proszę, mnie.

Oddasz teraz mi wdzięk,
oddasz cel,
zagubioną część.
Umiem kochać Cię mniej.
Teraz tańcz,
nie za blisko mnie.

Tłumaczenie:

Now, you will give me back my sight
loud laugh,
my silly dream.
Can you count to three?
That’s a crowd.
Strike me off please.

I can stand here
where the ground is uncertain.
Why do I have calm,
when the world is going to die?

I never wanted to play,
To fight for a point.
Then you suddenly entered the frame,
That wasn’t yours.

Now, you will give me back my sight
loud laugh,
my silly dream.
Can you count to three?
That’s a crowd.
Strike me off please.

Now you will give me back my grace,
You will give the aim.
The missing part.
I can love you less.
Now dance,
not too close to me.

I can get out of here,
But I want to look.
As this world continues,
When something is missing.

And where I get this calm,
and I don’t have tears,
Do our every step back
Is a step backwards?

Now, you will give me back my sight
loud laugh,
my silly dream.
Can you count to three?
That’s a crowd.
Strike me off please.

Now you will give me back my grace,
You will give the aim.
The missing part.
I can love you less.
Now dance,
not too close to me.

It’s time to finish this thought,
The only one that doesn’t let me go out.
From today I forbid you to look back,
There is nothing left, nothing.

Because now, you will give me back my sight
loud laugh,
my silly dream.
Can you count to three?
That’s a crowd.
Strike me off please.

Now you will give me back my grace,
You will give the aim.
The missing part.
I can love you less.
Now dance,
not too close to me.