Tekst piosenki:

1. Ty masz w sobie coś, co burzy mi harmonię dnia
I budzi się lęk, że Twoja czarna magia pochłonęła mnie
Ooo

I im bardziej chcę, i oddalam się, spadam w dół
I im bardziej chcę, jesteś bliżej mnie, tracę grunt

ref.:
Zamienię Cię w szept, wiatr, w księżyc i słońce
Zamienię w miliony słów, nie oddam Cię już
Zamienię Cię w szept, wiatr, w księżyc i słońce
Zamienię w miliony słów, nie oddam Cię już

2. Ja wiem, zanim spadnie niebo, młody spadnie deszcz
Obudzi się dzień, złagodnieję cała w ciszy, ujrzę Cię

I choć bardzo chcę, móc oddalić się, jestem tu
Bo im bardziej chcę, jesteś bliżej mnie, tracę grunt

ref.:
Zamienię Cię w szept, wiatr, w księżyc i słońce
Zamienię w miliony słów, nie oddam Cię już
Zamienię Cię w pełni dnia, nim złote zorze ostatni raz

Zamienię Cię w szept, wiatr, w księżyc i słońce
Zamienię w miliony słów, nie oddam Cię już
Zamienię Cię w pełni dnia, nim złote zorze ostatni raz
Ozdobią świat

Zamienię Cię w szept, wiatr, w księżyc i słońce
W miliony słów, nie oddam Cię już

Tłumaczenie:

1. You have something, what storm me harmony day
Wakes up the fear that your black magic engulfed me
OOo

And the more I want to, and I, I'm falling down
And the more I want, you're closer to me, I'm losing ground

REF.:
Will turn you into a whisper, the wind, the Moon and the Sun
Turn in the millions of words, do not I will give you
Will turn you into a whisper, the wind, the Moon and the Sun
Turn in the millions of words, do not I will give you

2. I know, before the fall sky, young drops rain
Wake up to a day, złagodnieję all in silence, I see You

And though I want, to be able to depart, I am here
Because the more I want, you're closer to me, I'm losing ground

REF.:
Will turn you into a whisper, the wind, the Moon and the Sun
Turn in the millions of words, do not I will give you
Turn you into a full day before the Golden lights last time

Will turn you into a whisper, the wind, the Moon and the Sun
Turn in the millions of words, do not I will give you
Turn you into a full day before the Golden lights last time
Not just for the world

Will turn you into a whisper, the wind, the Moon and the Sun
Turn in the millions of words, do not I will give you