Tekst piosenki:

Ułooo, ułooo, ułooo, ułooo/ x2

1. Zabierz mnie stąd, pokaż piękne miejsca.
Wyjedźmy w obce, dotykać szczęścia.
Nie zdradzaj jeszcze, dokąd mnie weźmiesz.
Każ zamknąć oczy, kiedy na miejscu będziemy już,
będziemy już.
Potem obejmij, o nic nie pytaj.
W Twoich ramionach odnajdę raj
Uwierz, że taka jeszcze nie byłam,
tutaj dostałam wszystko na czas.

Ref:
Zatrzymał się dla nas,
splecione nasze dłonie znów.
Już nie chcę być sama,
gdy jesteś blisko, pragnę żyć.
Tańczyć do rana,
dziś rozumiemy się bez słów,
bo chcemy na zawsze
razem zostać tu!

Ułooo, ułooo, ułooo, ułooo/ x2

2. Przytulasz mnie, teraz jestem pewna,
że kocham znów.Słyszę nasze serca,
nie każ mi wracać, pytaj o wszystko.
Zdradź tajemnicę wtedy, dostaniesz to, czego chcesz,
to czego chcesz..
Popatrz mi w oczy, poczuj jak płonę,
ciepłem rozkoszy otula nas.
Uwierz, że jeszcze przez wiele nocy
Ciebie zaskoczę nie raz o czas.

Ref:
Zatrzymał się dla nas,
splecione nasze dłonie znów.
Już nie chcę być sama,
Gdy jesteś blisko, pragnę żyć.
Tańczyć do rana,
Dziś rozumiemy się bez słów,
bo chcemy na zawsze
Razem zostać tu!

Ułooo, ułooo

Ref:
Zatrzymał się dla nas,
Splecione nasze dłonie znów.
Już nie chcę być sama,
Gdy jesteś blisko, pragnę żyć.
Tańczyć do rana,
Dziś rozumiemy się bez słów,
Bo chcemy na zawsze
Razem zostać tu!

Ułooo, ułooo, ułooo, ułooo/ x2

Razem zostać tu!

Tłumaczenie:

Ulooo, ulooo, ulooo, ulooo/ x2

1. Take me away, show beautiful places.
Let's go into an alien, touch luck.
Do not tell yet, where you will take me.
Have to close my eyes, when in place will have, we will now.
Then embrace, do not ask for anything. In your arms I will find paradise.
Believe that this was not yet here I got everything on time.

Ref:
He stopped for us, clasped our hands again.
I do not want to be alone when you're close, I want to live.
Dance till morning, today we understand each other without words, because we want to stay here forever together!

Ulooo, ulooo, ulooo, ulooo/ x2

2. Hug me, now I'm sure that I love again.
I can hear our hearts, do not make me go back, ask for everything.
Betray the secret then, you'll get what you want, what you want ..
Look into my eyes, feel the burn, heat wraps delight us.
Believe that for many nights to surprise you more than once about time.

Ref.
He stopped for us, clasped our hands again.
I do not want to be alone when you're close, I want to live.
Dance till morning, today we understand each other without words, because we want to stay here forever together!

Ulooo, ulooo

Ref.
He stopped for us, clasped our hands again.
I do not want to be alone when you're close, I want to live.
Dance till morning, today we understand each other without words, because we want to stay here forever together!

Ulooo, ulooo, ulooo, ulooo/ x2

Stay here forever together!