Tekst piosenki:

1. Samotność zwykle swe granice ma
Zanika pustka, szarość czterech ścian.
Niesforny los chce złączyć drogi dwie,
By odnalazły życia swego cel.
Uczucie, które łączy serca dwa
Choroba duszy, przyciąganie ciał.
Twój każdy ruch wciąż uświadamia mnie
Rozumiem, że to właśnie miłość jest.

Ref: Ona jest taka cudowna
Niewinna i słodka.
Gdy Ciebie też spotka
To wtedy już wiesz.
Ona jest taka cudowna
Rozpala i wciąga.
Jak wiara niezłomna
To piękna jest rzecz. x2

Ona jest taka cudowna

2. Kolacja, kino, spacer pośród drzew
Niewinny dotyk i spojrzenie Twe.
Lawina myśli, trudno przyznać się,
Że tego dnia spotkało właśnie mnie.
Uczucie, które łączy serca dwa
Choroba duszy, przyciąganie ciał.
Twój każdy ruch wciąż uświadamia mnie
Rozumiem, że to właśnie miłość jest.

Ref: Ona jest taka cudowna
Niewinna i słodka.
Gdy Ciebie też spotka
To wtedy już wiesz.
Ona jest taka cudowna
Rozpala i wciąga.
Jak wiara niezłomna
To piękna jest rzecz. x2

Ona jest taka cudowna

Ona jest taka cudowna
Ona jest taka cudowna

Ref: Ona jest taka cudowna
Niewinna i słodka.
Gdy Ciebie też spotka
To wtedy już wiesz.
Ona jest taka cudowna
Rozpala i wciąga.
Jak wiara niezłomna
To piękna jest rzecz. x2

Ona jest taka cudowna

Tłumaczenie:

1 Loneliness usually has its limits
Emptiness disappears, gray four walls.
Unruly fate wants to join the two roads,
To have found his life purpose.
Feeling that connects two hearts
The disease of the soul, attracting bodies.
Your every move is still reminds me
I understand that it is love that is.

Ref: She's so lovely
Innocent and sweet.
When you also meet
That's when you know.
She is so wonderful
Kindles and pulls.
How unshakable faith
It is a beautiful thing. x2

She is so wonderful

2 Dinner, movie, walk among the trees
Innocent feel and look Thy.
An avalanche of thoughts, it's hard to admit,
That day just happened to me.
Feeling that connects two hearts
The disease of the soul, attracting bodies.
Your every move is still reminds me
I understand that it is love that is.

Ref: She's so lovely
Innocent and sweet.
When you also meet
That's when you know.
She is so wonderful
Kindles and pulls.
How unshakable faith
It is a beautiful thing. x2

She is so wonderful

She is so wonderful
She is so wonderful

Ref: She's so lovely
Innocent and sweet.
When you also meet
That's when you know.
She is so wonderful
Kindles and pulls.
How unshakable faith
It is a beautiful thing. x2

She is so wonderful