Śmieszne teksty

17 Praw kobiet

 1. Kobiety ustalają zasady.

 2. Zasady mogą być zmieniane przez kobiety bez uprzedzenia.

 3. Żaden mężczyzna nie może znać wszyskich Zasad. Próby zapisania zasad są niedozwolone.

 4. Jeśli kobieta podejrzewa, że męzczyzna poznał kilka lub wszystkie zasady, musi natychmiast zmienić kilka lub wszystkie zasady.

 5. Kobieta nigdy się nie myli.

 6. Jeśli kobieta się myli, to z powodu straszliwego nieporozumienia, które jest skutkiem tego co mezczyzna zrobił, powiedział, nie zrobił lub nie powiedział.

 7. Jeśli mamy do czynienia z zasadą 6 to mężczyzna musi natychmiast przeprosić za to, że był przyczyną nieporozumienia, bez żadnych wyjasnień ze strony kobiety, co zrobił, że spowodował nieporozumienie. Patrz zasada 13.

 8. Kobieta może zmienić zdanie w każdej chwili i z każdego powodu lub w ogóle bez powodu.

 9. Meżczyzna nigdy nie może zmieniać zdania nawet pod wpływem okoliczności bez wyraźnego pisemnego pozwolenia kobiety, ktore jest wydawane tylko w przypadku gdy kobieta chce, aby mężczyzna zmienił zdanie, ale nie daje żadnych oznak takiego życzenia. Patrz zasady 6,7,12,13.

 10. Kobieta ma prawo być zła i wyprowadzona z równowagi z każdego powodu, prawdziwego lub wymyślonego, o każdej porze i w każdych okolicznościach jakie, w swej jedynie słusznej ocenie uzna za stosowne. Mężczyzna nie może dostać żadnych wskazówek dlaczego kobieta jest zła, lub co ją wyprowadziło z równowagi. Kobieta może jednak podawać fałszywe lub mylne powody, aby sprawdzić czy mężczyzna słucha jej uważnie. Patrz zasada 13.

 11. Mężczyzna musi być spokojny przez cały czas, chyba że kobieta chce aby był zły albo zdenerwowany.

 12. Kobieta może bez powodu dać znak lub wskazowkę dlaczego chce, aby on był zły lub zdenerwowany.

 13. Mężczyzna powinien przez cały czas czytać w myślach kobiety. Niespełnienie tego powoduje karę i sankcje nałożone według jedynie słusznego uznania kobiety.

 14. Kobieta może w każdej chwili i z każdego powodu, przywołac każde wydarzenie z przeszłości bez względu na czasowy i przestrzenny dystans, zmodyfikować je, wyolbrzymić, upiekszyć, albo całkowicie przerobić, aby pokazać mążczyźnie, że jest albo był: nieczuły, uparty, tępy, oszukańczy, że się mylił lub/i jest niedorozwiniętym umysłowo idiotą.

 15. Kobieta może użyć swej interpretacji wszystkich minionych wydarzeń, aby zademonstrować sposob w jaki mążczyzna zawiódł w okazywaniu jej uwagi, szacunku, poświecenia albo w zaspokajaniu jej potrzeb materialnych, mążczyzna poświęcał całą uwagę innym kobietom, zwierzętom domowym, zwierzętom gospodarskim, drużynom sportowym, samochodom, motorom, łodziom, samolotom lub współpracownikom. Takie przedstawienie sprawy jest nie do obalenia.

 16. Jeśli kobieta jest w trakcie okresu, przed lub po, może zachowywać się jak tylko zechce, bez wzgledu na logikę lub normy społeczne.

 17. Każdy czyn, działanie, słowo, wyrażenie, wypowiedź, wydanie głosu, myśl, opinia, wiara mążczyzny podlega jedynie słusznej, obiektywnej interpretacji kobiety - inne, zewnętrzne czynniki nie są brane pod uwagę. Alibi, wymówki, wyjaśnienia, obrony, powody, usprawiedliwienia lub próby racjonalnego wyjaśnienia nie są mile widziane. Nędzne prośby o litość i przebaczenie są akceptowane w pewnych okolicznościach, zwłaszcza w połączeniu z namacalnym dowodem skruchy.